Utbildning till Skol- och Förskoletränare – 3 dagar

Utbildning till Skol- och Förskoletränare – 3 dagar

Utbildningen riktar sig till skolpersonal som vill komplettera det pedagogiska arbetet med en metod som är rolig och samtidigt utvecklar barnens koncentrationsförmåga, inlärning, kreativitet m.m.

Efter utbildningen kan du genomföra Life Kinetik-träning på din skola eller förskola.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till pedagoger och resurspersonal som arbetar på skola och förskola.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav men anställning vid skola eller förskola krävs.

Innehåll

Under utbildningen varvas teori och praktik. Vi går bland annat igenom:

  • hjärnan – hjärnans anatomi, vad som sker i olika delar och områden, Life Kinetiks arbetsmodell av hjärnan.
  • visuella systemet – ögats anatomi, samspelet mellan öga och hjärna.
  • kognitiv träning – arbetsminne, perception, förmåga att återhämta tidigare inlärd kunskap.
  • Life Kinetiks unika övningar samt träningsprogram anpassade att utföras i klassrumsmiljö och som inte kräver mycket utrymme.

Kostnad

5 900 kr + moms (licenskostnad ingår i denna summa)

Exempel på påvisade effekter av Life Kinetik-träning:

  • utvecklad kreativitet och förbättrad inlärningsförmåga
  • gladare individer med ökat självförtroende
  • förbättrad koncentrationsförmåga och därmed skolprestation
  • förbättrad läsförmåga och stavning
  • återhämtar inlärd kunskap snabbare
  • lättare att omvandla räkneuppgifter i text till räknetal