Kurs- och Eventkalender

Kurs- och Eventkalender

Utbildningarna till Skol- och Förskoletränare och Seniortränare går över 3 dagar och startar alltid på det första datumet som är angivet.

Utbildningarna till Idrottstränare och Fri Tränare går över 4 respektive 5 dagar och startar som för de andra utbildningarn alltid på det första datumet för varje kurs.

Vi håller regelbundet licensieringsutbildningar i Göteborg, Stockholm, Piteå, på Jylland och Sjælland. Vi genomför gärna extra utbildningar på annan ort om antalet kursdeltagare är tillräckligt.

Tränarutbildningar 2019

31. Juli – 4. Aug i Göteborg

 • Idrottstränare
 • Skol- och Förskoletränare
 • Seniortränare
 • Fri Tränare

11-15. Sep i Göteborg

 • Idrottstränare
 • Skol- och Förskoletränare
 • Seniortränare
 • Fri Tränare

23-25. Sep i Århus (DK)

 • Skol- och Förskoletränare
 • Seniortränare

28-29. Sep och 5-6. Okt i Göteborg

Utbildningen är uppdelad över två helger.

 • Idrottstränare
 • Skol- och Förskoletränare
 • Seniortränare

16-20. Okt i Stockholm

 • Idrottstränare
 • Skol- och Förskoletränare
 • Seniortränare
 • Fri Tränare

13-17. Nov i Piteå

 • Idrottstränare
 • Skol- och Förskoletränare
 • Seniortränare
 • Fri Tränare

27. Nov – 1. Dec i Göteborg

 • Idrottstränare
 • Skol- och Förskoletränare
 • Seniortränare
 • Fri Tränare