Utbildning till Fri Tränare – 5 dagar

Utbildning till Fri Tränare – 5 dagar

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar, eller vill arbeta, som kommersiell fristående tränare.

Efter godkänt genomförande får du status som Life Kinetik Fri Tränare och kan därmed erbjuda träning i egen regi med individuella kunder eller grupper. Du erhåller också licens och rättigheten att använda Life Kinetiks varumärke i din verksamhet.

Målgrupp

Fysioterapeuter, personliga tränare, fystränare, coacher eller andra terapeuter som vill ligga i framkant och komplettera nuvarande kompetens med en metod som påverkar det som styr allt – hjärnan!

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav men du har troligtvis redan erfarenhet som coach, tränare eller terapeut.

Innehåll

Under utbildningen varvas teori och praktik. Vi går bland annat igenom:

 • hjärnan – hjärnans anatomi, vad som sker i olika delar och områden, Life Kinetiks arbetsmodell av hjärnan.
 • visuella systemet – ögats anatomi, samspelet mellan öga och hjärna.
 • kognitiv träning – arbetsminne, perception, förmåga att återhämta tidigare inlärd kunskap.
 • flexibel kroppskontroll – Life Kinetiks unika övningar samt metodik att använda rörelser för att utveckla hjärnans förmåga.
 • övningar för uppvärmning/nedvarvning i samband med träningen.
 • planering och träningsupplägg.
 • Jobba med Life Kinetik: Presentation, försäljning och marknadsföring av träningsmetoden.

Kostnad

15 120 kr + moms (licenskostnad ingår i denna summa)

Exempel på påvisade effekter av Life Kinetik-träning:

 • sänkt stresshormonpåslag
 • förbättrad koordination
 • förbättrad balans
 • förbättrad koncentrationsförmåga
 • förbättrad läs- och skrivförmåga
 • förbättrat minne
 • förbättrad visuell förmåga
 • förbättrad rumsuppfattning och orienteringsförmåga
 • återhämtar inlärd kunskap snabbare