Utbildningar till Life Kinetik Tränare

Utbildningar till Life Kinetik-tränare

Vi håller regelbundet licensieringsutbildingar i Göteborg, Stockholm och Piteå, men genomför gärna extra utbildningar på annan ort om antalet kursdeltagare är tillräckligt.


Idrottstränare

Utbildning över 4 dagar som riktar sig till dig som vill kunna träna Life Kinetik med barn, ungdomar eller vuxna inom idrotten.

Idrottstränare

Skol- och förskoletränare

Utbildning över 3 dagar som riktar sig till skolpersonal som vill komplettera det pedagogiska arbetet med en metod som är rolig och samtidigt utvecklar barnens koncentrationsförmåga, inlärning och kreativitet.

Skol- och förskoletränare

Seniortränare

Utbildning över 3 dagar som riktar sig till dig som vill träna Life Kinetik med den äldre generationen. 

Seniortränare

Fri Tränare

Utbildning över 5 dagar som riktar sig till dig som arbetar, eller vill arbeta, som kommersiell fristående tränare.

Fri Tränare