Funktionsvariationer

Life Kinetik fungerar utmärkt att träna för personer med olika former av funktionella utmaningar eftersom träningen alltid anpassas efter individens förmågor.

Träningsmetodens unika kombination av kroppsrörelser i kombination med de kognitiva uppgifterna och inte minst den funktionella optometrin är orsaken till att vi ofta löser upp knutarna som begränsar en individs utveckling.

Det är viktigt för oss på Life Kinetik att understryka att vi är experter på en träningsmetod för hjärnans utveckling, vårt mål med träningen är alltid att skapa nya kopplingar i hjärnan (synapser) och därigenom ge hjärnan bättre förutsättningar att fungera. Vi är inte terapeuter som behandlar enskilda problem.

I Tyskland har Life Kinetik träningen använts med stor framgång på till exempel personer med ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning, demens och förvärvade hjärnskador.

Personer med funktionella utmaningar – påvisad effekt av att bli tränad med Life Kinetik

Förbättringar inom följande områden:

  • Språkutveckling
  • Balans
  • Koordination
  • Finmotorik
  • Grovmotorik
  • Minne
  • Koncentration
  • Simultanförmåga
  • Öga hand, öga ben koordination

I stort sett all Life Kinetik träning kan genomföras med samma effekt sittande som stående.


Björn Foghammar

Björn Foghammar, Life Kinetik

Björn Foghammar / Life Kinetik Sverige, är en av de i världen som har störst erfarenhet med Life Kinetik träning för barn med olika diagnoser, personer med förvärvade hjärnskador, däribland strokepatienter, och har skaffat sig en unik kunskap inom området.

Vi håller nu på att sammanställa påbyggnadsutbildningen “Specialövningar för personer med Funktionsvariationer” med mängder av övningar som är anpassade efter dessa individers förutsättningar och behov.

Anmäl gärna redan nu ditt intresse till den första påbyggnadsutbildningen som går i Göteborg den 18-19.05.2019.


Axia och Ulrika

Axia och Ulrika, Life Kinetik

Axia har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, Autism och dyspraxi som påverkar talet och motoriken.

Den utveckling som har skett med min dotter sedan vi började träna med Life Kinetik för 4 år sedan är fantastisk och det har hänt på så många sätt, berättar Ulrika.

Axias förmåga att koncentrera sig, lyssna och fokusera har förbättrats enormt, liksom interaktion med andra människor. Hon har förbättrat sin balans och koordination mycket, vilket innebär att hon nu kan hantera vardagliga uppgifter mycket bättre än hon kunde tidigare. Hennes kroppsrörelser är inte bara bättre men också mycket snabbare och mer flexibla än tidigare.

Hennes ordförråd och ordflöde och förmåga att uttrycka sig är så mycket bättre. Hon kunde tidigare inte uttala konsonanter, men nu använder hon de flesta konsonanterna.

Hennes syn har utvecklats enormt och från att ha haft svårt med orientering av sig själv och saker vilket ledde till att hon gick in i föremål och inte hittade saker, samt ej heller såg besticken/glaset bredvid tallriken på bordet klarar hon detta avsevärt mycket bättre efter träningen som vi fått genom Life Kinetik.

När vi började träna ramlade Axia på platt mark. Hon hade inte reflexer att ta emot sig själv. Hon kunde inte heller gå i trappor på egen hand. Detta släppte redan efter 2 träningspass då hon obehindrat kunde gå uppför trappor.

Nyligen tog vi bort stödhjulen från Axias cykel (9 år gammal) och inte långt efter det tog vi en cykeltur på 2 mil.

Axia, Life KinetikAxia, Life Kinetik

Axia, Life KinetikAxia, Life Kinetik

Axia har själv insett och uttryckt att hon kan känna förbättringen och är ivrig att träna!

Från början var det inte möjligt att träna mer än 5-10 minuter av en timme, men nu kan hon träna nästan lika mycket som en vuxen.

Axia tränas av Björn Foghammar, Life Kinetik Mastertränare i Mölndal.


Pekka och Jenny

Pekka och Jenny, Life Kinetik

Pekka och Jenny var med om en bilolycka 2007. Pekka fick då en Diffus axonal hjärnskada. Pekka känner och märker att Life Kinetikträningen hjälper hans hjärna.

Jag har fått bättre självkänsla och har blivit bättre på att ta egna initiativ. Jag är mindre hjärntrött och mer uthållig. Tidigare klarade jag inte av röriga miljöer som jag gör nu.

Hans fru Jenny är också glad över att han är mer självständig nu och vågar lita på sitt omdöme och sin egen förmåga. “Tidigare ville han ha mitt stöd i det mesta.”

Pekka tränas av Gunilla Siljebäck Melin, Licensierad Life Kinetik Fritränare i Västerås.


Evelina och Maria

Evelina och Maria, Life Kinetik

Evelina var med i en svår trafikolycka 2010 då hon var 10 år och 3 dagar. Hon tillbringade 8 månader på sjukhus och har genomgått ett antal operationer genom åren. Evelina har en svår förvärvad hjärnskada med kognitiva svårigheter, dropphand, utslitna ledband i ett knä och epilepsi (4 olika mediciner).

Hon har tränat med logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast och ridträning för att komma tillbaka dit vi är idag.

Det vi märkt med Evelina efter att hon börjat träna Life Kinetik med Maria är att hon är mer uthållig, inte lika kravkänslig (dagsformen påverkar) och att hon kan svara med längre meningar (inte med 2-3 ord) och ibland själv kan välja aktivitet.

Evelina klarar numera 2 samtidiga rörelsemönster, ex. när hon simmar och använder både armar och ben, vilket hon inte kunnat tidigare (och då kan nämnas att Evelina har haft sjukgymmnastik i varmbad 1 gång i veckan under rehabiliteringen).

Evelina har bättre kontroll på pennan när hon skriver och ritar, kunde åka skidor i vintras (2017/18), och kan nu komma ihåg saker från närminnet som hon inte gjorde förut.

Evelina tränas på S.T.a.R i Piteå av Maria Häggström, Licensierad Life Kinetik Fritränare.

Evelina och Maria, Life KinetikTill toppen av sidan