Life Kinetik på 90 sekunder

Kort film som förklarar Life Kinetik: