Om Life Kinetik®

Life Kinetik® är en träningsform med fokus på hjärnans utveckling, där målet är att vi ska använda en större del av hjärnans potential genom att skapa nya kopplingar (synapser) mellan våra hjärnceller.

Träningsmetoden innehåller tusentals övningar som alla är utprovade gentemot en modell av hjärnan och som är anpassningsbara efter individens nivå.

Träningen följer ett tydligt definierat program som kombinerar kognitiv träning, koordinationsövningar och träning av det visuella systemet.

Övningarnas svårighetsgrad stegras gradvis redan innan en övning är inlärd, så att hjärnan hela tiden får nya utmaningar.

Med de växlande utmaningarna producerar vi en kontinuerlig ström av nya och starka intryck, som effektivt stimulerar hjärnans inlärningsprocess.

Vi kan även beskriva det som om vi ändrar miljön hjärnan ska fungera i.

Eftersom hjärnan har en fantastisk förmåga att anpassa sig efter nya förutsättningar,

något som modern hjärnforskning kallar hjärnans plastiska¹ egenskaper,

så leder miljöförändringen vi skapar med  Life Kinetik® träningen till en omorganisering av hjärnans struktur och därmed en ökning i utnyttjandet av hjärnans potential.


Life Kinetiks Synaptiska Modell

Life Kinetik® har utvecklat en modell av hjärnan som vi kallar den synaptiska modellen. Vi delar in hjärnan i tre dimensioner (vänster-höger, fram-bak, över-under) och kan därigenom dela in hjärnan i 8 olika områden.
Life Kinetiks synaptiska modell av hjärnan
Life Kinetiks synaptiska modell av hjärnan

 

Läs om forskningen kring Life Kinetik:

Forskning

 


Träningsformen

Träningsmetoden är lättsam, rolig och kan tränas av alla utan förkunskap. Med endast 60 minuters träning i veckan märks förbättringar.

För att uppnå god effekt, är det viktigt att ständigt ge nya utmaningar till vår hjärna från ett träningspass till nästa.

Träningen bör ske på ett konsekvent sätt, helst 60 minuter en gång i veckan, men kan även fördelas över flera träningspass, alltid under ledning av en licensierad Life Kinetik® tränare.

Endast kontinuerlig träning leder till förbättring. Vår mänskliga hjärna är belöningsorienterad vilket innebär att endast nya utmaningar leder till bättre prestationer.

Effekten av Life Kinetiks träningsform har påvisats i ett flertal vetenskapliga studier, där nya studier stadigt tillkommer.

Till Tränarutbildningarna

 

¹ Vår hjärna är formbar genom hela livet och förändrar sig konstant efter den miljön vi lever i och de uppgifter vi ställs inför. Denna förmåga kallas inom modern hjärnforskning för hjärnplasticitet. Läs mer: Nyberg, J. Vad är hjärnplasticitet?