Life Kinetik för skolor

Life Kinetik för skolor

Träna hjärnan för bättre inlärningsförmåga. Life Kinetik kompletterar det pedagogiska arbetet genom att tillföra en metod som bland annat utvecklar barnens koncentrationsförmåga, läsförmåga och kreativitet.

Life Kinetik är en mjuk träningsmetod och passar därför alla aktivitetsnivåer bland barn. Träningen fungerar utmärkt att genomföra både i klassrummet och på förskolan.

Life Kinetiks utbildning till Skol- och Förskoletränare är en av de mest innovativa tränarutbildningarna inom utbildningssektorn.

Kostnaden för utbildningen till Life Kinetik Skol- och Förskoletränare subventioneras  av oss på Life Kinetik därför att barn och deras inlärningsförmåga är en hjärtefråga för oss.

Tränarutbildningen för skola och förskola

Läs vidare om utbildningen som riktar sig till pedagoger och resurspersonal som arbetar på skola och förskola och som vill ligga i framkant och komplettera nuvarande kompetens med en metod som påverkar det som styr allt – hjärnan!

Förbättrad inlärningsförmåga är ett av flera exempel på effekter av Life Kinetik-träning:

  • utvecklad kreativitet och förbättrad inlärningsförmåga
  • gladare individer med ökat självförtroende
  • förbättrad koncentrationsförmåga och därmed skolprestation
  • förbättrad läsförmåga och stavning
  • återhämtar inlärd kunskap snabbare
  • lättare att omvandla räkneuppgifter i text till räknetal