Hjärnträning för personer med funktionsvariationer

Hjärnträning för personer med funktionsvariationer

Vi på Life Kinetik Training Institute i Göteborg och flera av våra Life Kinetik-tränare i landet tränar personer med funktionsvariationer med goda resultat.

”Alla strokepatienter borde rekommenderas att prova Life Kinetik och jag hoppas verkligen att sjukvården tar till sig denna metod.”

Jan Borghardt

Träningsmetoden

Life Kinetik fungerar utmärkt att träna för personer med olika former av funktionella utmaningar eftersom träningen alltid anpassas efter individens förmågor.

I stort sett all Life Kinetik-träning kan genomföras med samma effekt sittande som stående.

Träningsmetodens unika kombination av kroppsrörelser i kombination med de kognitiva uppgifterna och inte minst den funktionella optometrin är orsaken till att vi ofta löser upp knutarna som begränsar en individs utveckling.

Hjärnträning med Life Kinetik för personer med funktionsvariationer.
Björn Foghammar/ Life Kinetik Sverige

är en av de i världen som har störst erfarenhet med Life Kinetik-träning för barn med olika diagnoser, personer med förvärvade hjärnskador, däribland strokepatienter, och har skaffat sig en unik kunskap inom området.

Det är viktigt för oss på Life Kinetik att understryka att vi är experter på en träningsmetod för hjärnans utveckling. Vårt mål med träningen är alltid att skapa nya kopplingar i hjärnan (synapser) och därigenom ge hjärnan bättre förutsättningar att fungera. Vi är inte terapeuter som behandlar enskilda problem.

Effekter av att bli tränad med Life Kinetik

I Sverige och Tyskland har Life Kinetik-träningen använts med stor framgång på till exempel personer med ADHD, autism, intellektuell funktionsnedsättning, demens och förvärvade hjärnskador. Vi noterar förbättringar inom följande områden:

  • språkutveckling
  • balans och koordination
  • öga hand, öga ben koordination
  • fin- och grovmotorik
  • minne
  • koncentration
  • simultanförmåga

Bli tränad med Life Kinetik

Kontakta oss gärna för att lära mer om både träning för personer med funktionsvariationer och vår påbyggnadsutbildning ”Back to Life – Specialövningar för personer med funktionsvariationer”:

Läs gärna om våra erfarenheter av att bli tränade med Life Kinetik

  • Pekka - diffus axonal hjärnskada efter bilolycka.

Axia och Ulrika

Axia har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, Autism och dyspraxi som påverkar talet och motoriken.

Axias förmåga att koncentrera sig, lyssna och fokusera har förbättrats enormt, liksom interaktion med andra människor. Hon har förbättrat sin balans och koordination mycket, vilket innebär att hon nu kan hantera vardagliga uppgifter mycket bättre än hon kunde tidigare. Hennes kroppsrörelser är inte bara bättre men också mycket snabbare och mer flexibla än tidigare.

”Den utveckling som har skett med min dotter sedan vi började träna med Life Kinetik för 4 år sedan är fantastisk och det har hänt på så många sätt!”

Ulrika

Hennes ordförråd och ordflöde och förmåga att uttrycka sig är så mycket bättre. Hon kunde tidigare inte uttala konsonanter, men nu använder hon de flesta konsonanterna.

Hennes syn har utvecklats enormt och från att ha haft svårt med orientering av sig själv och saker vilket ledde till att hon gick in i föremål och inte hittade saker, samt ej heller såg besticken/glaset bredvid tallriken på bordet klarar hon detta avsevärt mycket bättre efter träningen som vi fått genom Life Kinetik.

När vi började träna ramlade Axia på platt mark. Hon hade inte reflexer att ta emot sig själv. Hon kunde inte heller gå i trappor på egen hand. Detta släppte redan efter 2 träningspass då hon obehindrat kunde gå uppför trappor.

Nyligen tog vi bort stödhjulen från Axias cykel (9 år gammal) och inte långt efter det tog vi en cykeltur på 2 mil.

Axia har själv insett och uttryckt att hon kan känna förbättringen och är ivrig att träna!

Från början var det inte möjligt att träna mer än 5-10 minuter av en timme, men nu kan hon träna nästan lika mycket som en vuxen.

Axia tränas av Björn Foghammar, Life Kinetik Mastertränare i Mölndal.


Hjärnträning med Life Kinetik efter en stroke.

Björn och Jan

Den 21e maj 2018 drabbades jag av en stroke och tillbringade 3 veckor på sjukhus.

När jag blev utskriven tog vi, efter att ha blivit rekommenderade, kontakt med Life Kinetik.

Tillsammans med delar av min familj träffade jag därefter Björn Foghammar från Life Kinetik för information. Vi bestämde oss för köra igång med en gång.

När vi startade kunde jag endast säga ett ord och hela min högra sida var nedsatt. Jag kunde inte använda min högra arm, mitt ansikte hängde och mitt högra ben släpade. Andra saker som uppdagades när vi började träna var att ögonen ej kunde röras separat från huvudrörelser, tungan hade begränsad rörelseförmåga och jag kunde inte skapa lufttryck i munnen genom att stänga läpparna.

Mina kroppsrörelser vaknar och språket kommer tillbaka

De första kroppsliga rörelserna som ”vaknade” var ögonen och tungan, därefter armen och fingrarna på min högra hand. Tummen tog lite längre tid men nu fungerar även den, och idag fungerar min kropp igen. Efter 4 veckor kom de första orden.

I början var språket ihopkopplat med de rörelser som Björn instruerade mig att göra. Jag kunde säga nya saker varje gång och så småningom kom orden utan varken rörelse eller Björns närvaro.

Mitt arbetsminne har utvecklats enormt sedan vi körde igång. Min självkänsla och mitt självförtroende har ökat oerhört mycket och jag vågar göra allting idag (december 2018). Saker som att t.ex. prata i telefon, handla, borsta tänderna, köra bil, använda internet, besöka banken m.m. funkar och jag känner mig ”on top”. Det är som att hela världen har öppnat sig.

Life Kinetik har fungerat för mig och jag upplever att träningen är ett perfekt komplement till den ”vanliga” rehaben jag blivit erbjuden via sjukvården.

Jag kommer att fortsätta att träna Life Kinetik och vill rekommendera alla i min situation att göra detsamma. Life Kinetik är ett fantastiskt komplement till sjukvården.

”Alla strokepatienter borde rekommenderas att prova Life Kinetik och jag hoppas verkligen att sjukvården tar till sig denna metod!”

Jan

Förutom att träningen bedrivs väldigt professionellt är det också roligt att träna. Humor är viktigt för mig och det känns inspirerande och motiverande att träna i en positiv miljö.

Jan tränas av Björn Foghammar, Life Kinetik Mastertränare i Mölndal.


Hjärnträning med Life Kinetik efter en svår förvärvad hjärnskada.

Evelina och Maria

Evelina var med i en svår trafikolycka 2010 då hon var 10 år och 3 dagar.

Hon tillbringade 8 månader på sjukhus och har genomgått ett antal operationer genom åren.

Evelina har en svår förvärvad hjärnskada med kognitiva svårigheter, dropphand, utslitna ledband i ett knä och epilepsi (4 olika mediciner).

Hon har tränat med logoped, arbetsterapeut, sjukgymnast och ridträning för att komma tillbaka dit vi är idag.

Det vi märkt med Evelina efter att hon börjat träna Life Kinetik med Maria är att hon är mer uthållig, inte lika kravkänslig (dagsformen påverkar) och att hon kan svara med längre meningar (inte med 2-3 ord) och ibland själv kan välja aktivitet.

Numera klarar Evelina 2 samtidiga rörelsemönster, ex. när hon simmar och använder både armar och ben, vilket hon inte kunnat tidigare (och då kan nämnas att Evelina har haft sjukgymmnastik i varmbad 1 gång i veckan under rehabiliteringen).

Hon har bättre kontroll på pennan när hon skriver och ritar, kunde åka skidor i vintras (2017/18), och kan nu komma ihåg saker från närminnet som hon inte gjorde förut.

Evelina tränas på S.T.a.Ri Piteå av Maria Häggström, Licensierad Life Kinetik Fri Tränare.


Hjärnträning med Life Kinetik efter en diffus axonal hjärnskada från en trafikolycka.

Pekka och Jenny

Pekka och Jenny var med om en bilolycka 2007. Pekka fick då en diffus axonal hjärnskada.

Pekka känner och märker att Life Kinetik-träningen hjälper hans hjärna.

”Jag har fått bättre självkänsla och har blivit bättre på att ta egna initiativ. Jag är mindre hjärntrött och mer uthållig. Tidigare klarade jag inte av röriga miljöer som jag gör nu.”

Pekka

Hans fru Jenny är också glad över att han är mer självständig nu och vågar lita på sitt omdöme och sin egen förmåga. “Tidigare ville han ha mitt stöd i det mesta.”

Pekka tränas av Gunilla Siljebäck Melin, Licensierad Life Kinetik Fri Tränare i Västerås.