Målgrupper för Life Kinetik

Målgrupper för Life Kinetik

Eftersom vi har hjärnan i fokus är vi inte begränsade till någon speciell idrott, ålder eller fysiska förutsättningar.

Träningen passar därför alla barn och vuxna som vill prestera bättre inom idrott, vill prestera mer och minska stress inom skola och på arbetsplatsen samt för personer som har funktionella utmaningar.

IDROTTer
IDROTTer

koordination, balans, reaktionshastighet, koncentrations- och beslutsförmåga

SKOLor
SKOLor

kreativitet, inlärnings-, koncentrations- och läsförmåga

SENIORER
SENIORER

balans, koordination, minne, rumsuppfattning- och orienteringsförmåga

Arbetsplatser
Arbetsplatser

minska stresshormonpåslag, minne, flera saker samtidigt, lösa och övervinna problem

Funktions-variationer
Funktions-variationer

språkutveckling, balans, fin- och grovmotorik, minne, koncentration

Tränar-utbildningar
Tränar-utbildningar

Hitta utbildningen som passar dig!