Vill du träna Life Kinetik?

Vill du träna Life Kinetik?

Här finner du några exempel på klassiska Life Kinetik övningar, hur träningsprogram struktureras och hur träningspassen byggs upp.

Övningarna

Sedan Life Kinetiks start 2004 har grundaren Horst Lutz och teamet i Tyskland byggt upp ett bibliotek med fler än 2000 övningar, som dessutom finns i ett mycket stort antal variationer.

De licensierade Life Kinetik tränarna har med andra ord en fantastisk resursbas att plocka från när de sätter samman sina träningsprogram.

Life Kinetik parallellboll
Parallellboll, Life Kinetik® (2007)

På bilderna ser du exempel på ett antal klassiska övningar som funnits med sedan starten av Life Kinetik. Övningarna har oftast väl beskrivande namn, även om de kan låta mer eller mindre fantasifulla.

Bolldans, Life Kinetik® (2007)
Linjehopp, Life Kinetik® (2007)

Inga övningar görs av en slump utan varje uppgift har en avsikt som är utprovad gentemot en modell av hjärnan som vi kallar den synaptiska modellen.

Träningsprogram

Det normala är att sätta samman övningarna i träningsprogram som sträcker sig över 6 eller 12 veckor. Därefter byts en del av övningarna ut, medan andra blir kvar men med förändrad svårighetsgrad.

Träningspasset

Varje träningspass följer ett specifikt upplägg och innehåller uppvärmning, repetition, huvudträning från veckans träningsområde och nedvarvning.

Ett träningspass för en vuxen person innehåller normalt 4 olika övningar från det aktuella träningsområdet, vilket även medför att variationen av övningar är stor och att träningen aldrig upplevs repetitiv.

Boll- tygdukskombination, Life Kinetik® (2008)
Arm-ben pendel, Life Kinetik® (2007)

De träningsområden som vi startar med i ett träningsprogram benämner vi rörelseändring, rörelsemönster, rörelseflöde, spårande ögonrörelser, synfält och ögonfokusering.

Efter att tränaren har registrerat förbättringar hos de som tränar, breddas repertoaren med mer krävande övningar från adderande komplex som rotationsrörelser, korsvisa rörelser, ögats ändposition och målfixering.

Genomförandet av träningen är omväxlande då den varieras mellan att vara individuell, utföras parvis eller i grupper av varierande storlek.

Träningsmetoden bygger på mjuka fysiska övningar och intensiteten anpassas efter individens/gruppens förmåga.

De flesta övningarna kan genomföras både sittande och stående, och träningen kan som helhet anpassas till att genomföras sittande.

Alla kan delta och det är riktigt roligt att träna Life Kinetik!

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma i kontakt med en tränare: