Life Kinetik® Danmark

Välkomna att kontakta oss kring allt vad som gäller utbildningar och träning i Danmark.

Martin Gertz

martin.gertz@lifekinetikscandinavia.com

Tel. +45 61500131

  • Lic Life Kinetik Trainer
  • Lic Life Kinetik Master Trainer

Gitte Nygaard

gitte.nygaard@lifekinetikscandinavia.com

Tel. +45 22611045

  • Lic Life Kinetik Trainer

Mads Schyberg

mads.schyberg@lifekinetikscandinavia.com

Tel. +45 42406049

  • Lic Life Kinetk Trainer