Friskvård på din arbetsplats

Friskvård, rehabilitering och förebyggande hälsovård får stadigt ökat fokus inom arbetslivet och från myndigheter.

Den genomsnittliga livslängden ökar i Sverige och våra grannländer. Därför behöver de flesta jobba längre för att få ut motsvarande pension som tidigare generationer.

Men för att det här ska fungera krävs det att vi håller oss friska och attraktiva på arbetsmarknaden ända fram till vi pensionerar oss.

Näringslivets parter om företagshälsovård

Svenskt Näringsliv, PTK och LO presenterade september 2017 rapporten “Hur använder företag arbetsmiljö- och hälsotjänster för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa?”.

Rapporten visar bland annat att 75% av alla svarande uppger att deras företag använder hälsokontroller och friskvårdsinsatser.

“Företagen anser också att effekterna av arbetsmiljö- och hälsotjänsterna är tydligt positiva. De effekter som uppges handlar bland annat om bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro.”

“Effekterna återfinns i alla branscher, över hela landet och oavsett storlek på företaget. Det är också positivt att undersökningen visar att företagsrepresentanter och fackliga företrädare/skyddsombud svarar på samma sätt.”

Skatteverket om förebyggande behandling

I Sverige uppmuntrar myndigheterna via Skatteverket till förebyggande hälsovård genom att träning som Life Kinetik anses “som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen.”

“Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.”

“Det kan till exempel röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan”.

Mer information finner du på Skatteverkets hemsida om “Förebyggande behandling“.

Life Kinetik och förebyggande hälsovård

Life Kinetik är med kursen “Förebyggande Koordinationsträning för vuxna med Life-Kinetik-Element”, sedan 2017 godkänd av de tyska försäkringskassornas kontrollinstitut som träningsmetod för förebyggande hälsovård.

Företag och organisationer som tränar sin personal med Life Kinetik får kursavgiften minus en egenandel refunderad av sin försäkringskassa.

Det är vår ambition att vi skall få till motsvarande ordningar i Sverige, Danmark och Norge.